Meny Lukk

NoReFo-konferansen 2016

1.-2. desember

Konferansested: Høgskulen i Volda

Vertskap: Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Program

* forbehold om mindre justeringer

Torsdag 1. desember

Kl. 11.15-12 Komitemøte/ formøte

Kl. 12-12.45 Lunsj i Berte Kanutte-kantina

Kl. 12.45 Åpning/ velkommen v/ Dekan Arne Myklebust, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning ved HVO, Bente Afset, RLK og Oddrun Bråten, NTNU, leder for NoReFo.

13.00 – 13.30 Anders Aschim: “Ora et labora. Polske arbeidsinnvandrarar og Den katolske kyrkja på Sunnmøre”.

13.30 – 13.45 Toleranse: innspill fra et Voldabasert prosjekt. Ny bok: red. B. Afset, B. Løvlie og A. Redse.

13.50 – 14.30 Oddrun Marie Hovde Bråten: oversikt over eksisterende empirisk skoleforskning (Norge). Kåre Fuglseth: Masterprogram i GLU: grunlag for omfattende ny empirisk skoleforskning i faget? Ca. 5-10 min per innlegg. Samtale ca. 20 min: Planer for masterprogrammene i de ulike høgskolene/ universitetene, ideutveksling.

Kort pause m. frukt

Nye doktorgrader: 45 min inkl. respons og diskusjon per presentasjon

14.45 – 15.30 Levi Eidhamar: Guddommelig åpenbaring og menneskelig refleksjon. En typologisk analyse av holdninger blant unge norske muslimer innen islamske diskurser. Samtale.

15.30 – 16.15 Kjartan Leer Salvesen: På tilliten løs? En studie av lærere og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetspllikt, meldeplikt og avvergeplikt».  Respondent Levi Eidhamar.

Doktorgrader under veis: 30 min inkl. respons og diskusjon per presentasjon

16.15 – 16.45 Ragnhild Fauske: «Dei store undrings og livsspørsmåla i barnehagen». Respons: Sturla Sagberg.

16.45 – 17.15 Hildegunn Valen Kleive: «Jeg prøver bare å finne det jeg finner positivt og viktig i religionen min» (Jente 19-21 år): Unge tamilers utforming av egen religiøsitet på Nord-Vestlandet i Norge. Respons: Camilla Stabel Jørgensen.

Kort pause m. kaffe, te og svele

NoReFo planleggingsmøte

18.00 – 19.00 (korte innslag)

  • Oddrun Bråten: Planer for NoReFo 2017.
  • Orientering: valg til nytt styre i 2017. Forslag/ innspill kan sendes til valgkommiteen, Halldis Breidlied og Kari Flornes.
  • Elisabet Haakedal: Informasjon om tidskrifter: nivå 1 og 2
  • Elisabet Haakedal: Rapport fra prosjekt Syntetisering.
  • Marie von der Lippe: intro til gruppearbeid fredag.
  • Sturla Sagberg: orientering om ny bok
  • Oddrun: orienterer om Utvikling av RLE i praksisfelleskap, et prosjekt knyttet til Signposts
  • Andre kunngjøringer/ deling av info om prosjekter og publikasjoner
  • Kåre Fuglseth: Om nye rammeplaner for lærerutdanning og RLE i PEL.
  • Annet/ Eventuelt

20.00 Felles middag på Aasen-tunet i Ørsta.

Fredag 2. desember:

8.35 – 9.15 Geir Winje: Min vei til dosent.

09.15 – 09.45 Kristin Haltbrekke: lærebokforskning: Hvem er «folk» i læreboktekster? Respons: Geir Winje.

Kort pause m. kaffe, te og frukt

10.00 – 10. 30 Marie von der Lippe: REDI: Religion og Dialog i Hamburg * kan bli endret

10.30 – 11.30 Marie von der Lippe: Gruppearbeid: knyttet til syntetisering av forskningstradsjonen. Fokus religion i norsk skole.

11.30 – 12. 15 Lunsj i Berte Kanutte-kantina

12.15 – 12.45 Avslutning: Takk for i år, forefallende saker, oppsummering/ kommentarer.

13.00 – 14.00 Ettermøte komiteen/ planlegging av neste år.