Meny Lukk

Årsmøte 2008

NORSK RELIGIONSPEDAGOGISK FORSKERFORUMs (NoReFa) møte i Oslo 10.oktober 2008

Sak 1: Professorkompetanse i religionspedagogikk

                Se vedlegg

Sak 2: Religionspedagogisk forskning: Status og veien videre

Se vedlagte statusrapporter fra Geir Skeie, Elisabet Haakedal og Sturla Sagberg

Sak 3: Nettverkets organisering og arbeidsområder

Geir Skeie og Sidsel Lied la fram forslag til organisering av NoReFa. Revidert forslag, justert etter diskusjonen, er vedlagt. Saken legges fram til godkjenning på forumets neste møte.

Sak 4: Tidsskrift og publisering

                Se vedlegg fra Erling Birkedal

Sak 5: Valg

                Leder og styringsgruppe ble valgt. Valget var skriftlig. Disse ble valgt:

                Sidsel Lied, Høgskolen i Hedmark (leder)

                Geir Afdal, Det teologiske menighetsfakultet

                Heid Leganger-Krogstad, Det teologiske menighetsfakultet

                Geir Skeie, Universitetet i Stavanger