Meny Lukk

Om NoReFo

Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo) er et nettverk som har til formål å styrke forskning og samarbeid innenfor et felt som vektlegger problemstillinger om oppdragelse, læring, undervisning og danning i tilknytning til religion, verdier og livssyn. Problemstillingene kan være empiriske og teoretiske og de kan dreie seg om sekulære og religiøse arenaer. Religionspedagogikk blir her bredt forstått som et tverrfaglig forskningsfelt. Både religionsdidaktikk, livssynsdidaktikk, filosofididaktikk og etikkdidaktikk er betegnelser som dekker sentrale forskningsinteresser i nettverket.

Lenker

Kontakt oss