Meny Lukk

Årsmøte 2009

(NoReFo)møte på Hamar 24.april 2009

Avdeling 1: Fagtema

Thor Ola Engen: Pedagogisk forskning i en flerkulturell kontekst

Innlegget – i form av artikkelmanus – er vedlagt mailen. Artikkelen blir publisert i Dansk Pædagogisk Tidsskrift i løpet av 2009

Geir Skeie: Religionspedagogisk forskning i en flerkulturell skolekontekst

            PowerPoint presentasjon vedlagt mailen

Erling Birkedal: Kirkelig religionspedagogisk forskning i en flerkulturell kontekst

            PowerPoint presentasjon vedlagt mailen

Avdeling 2: Forum-saker

Sak 1: Religionspedagogisk tidsskrift nivå 2

Geir Afdal redegjorde for saken (se vedlegg).

Vedtak:

  1. Geir Afdal og Geir Skeie arbeider videre med tidsskriftsaken.
  2. De skal:

–          kontakte forlag; skaffe ytterligere informasjon om startfinansiering, oppstartstøtte og aktuelle samarbeidspartnere

–          rapportere til NoReFo-ledelsen

–          presentere sakens status på neste NoReFo-møte

Sak 2: Medlemsskap

Geir Skeie redegjorde for saken.

Vedtak: Formuleringen i forslag til vedtak fra forrige møte ble vedtatt som gjeldende. Det som sies der, er følgende:

”Medlemmer skal ha førstekompetanse og dessuten kunne vise til forskningsaktivitet på feltet, alternativt være i gang med doktorgradsprosjekt innenfor feltet religionsdidaktikk / religionspedagogikk.

Man blir medlem ved å sende inn utfylt medlemsskjema og føres inn i forumets medlemsregister som foreløpig har form av en e-postliste. Søknaden sendes leder som sammen med styringsgruppa har ansvar for medlemslistene.

NRF har ingen kontingentordning.

Forpliktelser for medlemmene er å delta i forumets aktiviteter. De forventes å dekke reise, opphold og mat på ordinære forummøte selv/gjennom egen institusjon dersom ikke annet er avtalt.

Medlemmene velger leder og styringsgruppe.”

Dette betyr at stipendiater og fagfolk som jobber aktivt mot en førsteamanuensiskompetanse på feltet kan bli medlemmer.

Sak 3: Fastsettelse av ny NoReFo-dato

Neste møte blir tirsdag 08.-09.12.09 på MF. Det ble bestemt å ha et to-dagers møte der det faglige temaet er metodologi. MF-medlemmene jobber videre med saken. Medlemmer som har ideer til innhold disse to dagene, kan henvende seg til Heid Leganger-Krogstad eller Geir Afdal.