Meny Lukk

NoReFo-konferansen 2021

Tid og sted

2. og 3. desember 2021

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Drammen. Adresse Papirbredden 1 (navn på bygningen). Grønland 58. – Anbefalt hotell: Comfort Hotel Union brygge, Grønland 64.

Program torsdag 2. desember

Det vil normalt bli tid til respons etter de ulike innleggene/presentasjonene.

Konferansestart

 • 1015 – Registrering og mingling
 • 1100 – Lunsj
 • 1200 – Konferanseåpning
 • 1205 – Hilsen fra Universitetet i Sørøst-Norge ved instituttleder Jørn Varhaug
 • 1215 – FoU-virksomheten ved USN, arrangerende institusjon

Presentasjoner

 • 1230 – Camilla Stabel Jørgensen: Nytt lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli.
 • 1305 – Kåre Fuglseth: Fagdidaktikkboka Innføring i KRLE-didaktikk.
 • 1340Nils H. Korsvoll, Martin Smith Gahrsen & Morten Beckmann: Hvordan undervise om jødedom etter fagfornyelsen?
 • 1415 – Pause med frukt/kaffe/te
 • 1435 – Kari Krogstad: KRLE-faget på småskoletrinnet. Empirisk forskning fra klasserommet – foreløpige funn.
 • 1510 – Kristine Toft Rosland og Audun Toft: ‘Religion til hjemmebruk’ En kvalitativ intervjustudie av norske religionslæreres undervisningssituasjon i videregående skole våren 2020.
 • 1535 – Kort pause

Korte innspill – 10-minuttere

 • 1545 – Christian Lomsdalen. Ny stipendiat med prosjektet «Fritaksrett i Opplæringsloven»
 • 1555 – Renate W. B. Eggen: Forskergruppe på ILU NTNU og USN om begynneropplæring i KRLE.
 • 1605 – Oddrun M. Hovde Bråten: MOVe/InDeep (flytte grenser mellom KRLE og samfunnsfag).
 • 1615 – Oddrun M. Hovde Bråten: Idé om ny bok: Livssyn og skole
 • 1625 – Svein Sando: Bokpresentasjon: Broer og speil. Bruk av fortellinger i barnehagen, sett fra et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv.

Opprykk til professor

 • 1640 – Marie von der Lippe, Camilla Stabel Jørgensen, Svein Sando (10 min. hver)
 • 1715 – Pause

Årsmøte NoReFo (Sakspapirer sendes ut særskilt.)

 • 1730 – Årsmøte, saker:
 • Vedtektsendringer
 • Valg på to medlemmer til styret
 • Eventuelt, herunder medlemmenes tanker om videre arbeid i NoReFo

Middag

 • 1930 – Konferansemiddag (deltagerne betaler selv)

Program fredag 3. desember

 • 0845 – Kaffe

Hovedtema

 • 0900 –Kjerneelementet «Kunne ta andres perspektiv» – Om perspektivtaking som fagdidaktisk målsetting og utfordring i KRLE og religion og etikk. Innledere: Levi Geir Eidhamar, Oddrun Marie Hovde Bråten og Jon Magne Vestøl.
 • 1000 – Pause

Nye doktoravhandlinger

Presentasjoner

 • 1300 – Christian Stokke + Mira Cataya Rodriguez: Gjennomført prosjekt «Spirituelle erfaringer og oppvåkning»
 • 1340 – Marie von der Lippe: prosjektpresentasjon «Skolen som mulighetsarena: Demokratilæring og forebygging av gruppebaserte fordommer» og tilhørende antologi Fordommer i skolen.

Avslutning

 • 1420 – Avslutning, oppsummering


Med forbehold om mindre programjusteringer.