Meny Lukk

Publiseringsoversikt

På denne siden finner du en oversikt over publiseringer knyttet til religionsdidaktikk og religionspedagogikk som er sendt inn av (og ofte skrevet av) medlemmene i NoReFo. Dette kan være et godt sted å starte om du ønsker å lese deg inn i noen av de mange debattene i fagfellesskapet. Hvis du ønsker å sende inn en artikkel kan du benytte deg av skjemaet nederst på siden.

Artikkeloversikt

TittelPubliseringskanalÅrForfatterStikkordNettside
Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen: Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i FritakssakerScandinavian Journal of Islamic Studies2023Christian Lomsdalensvømming, islam, kjønn, religion, fritak, Menneskerettigheder https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275
Fritak og religiøse spenninger i skolenPrismet2021Christian LomsdalenKRLE, religionsdidaktikk, fritaksrett, opplæringsloven, praksisfeltet, grunnskolenhttps://doi.org/10.5617/pri.8884
Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper.Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering2021Christian Lomsdalenfritak, KRLE, LHBT, utdanningsrett, minoriteterhttps://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12
Fritaksklagene jeg ikke fantNorsk pedagogisk tidsskrift2022Christian LomsdalenKRLE, religionsdidaktikk, fritaksrett, opplæringsloven, praksisfeltet, grunnskolenhttps://doi.org/10.18261/npt.106.1.7
«Jeg tror jo alle ble slitne etter hvert». En kvalitativ undersøkelse av norske religionslæreres arbeidssituasjon under koronanedstengingen våren 2020Prismet2023Kristine Toft Rosland og Audun Tofthjemmeundervisning, Covid-19, autonomi, profesjonelt ansvarhttps://journals.uio.no/prismet/article/view/10621
Mediatised human rights education: the (challenging) role of the Norwegian Broadcasting CorporationHuman Rights Education Review2022Ole Henrik Borchgrevink Hansen og Audun ToftMenneskerettghetsundervisning, religionsundervisning, medialisering, medier, religionsfrihethttps://doi.org/10.7577/hrer.4451
Fakta-resistente fordommer: Stereotyper og arbeid mot fordommer i skolens religionsundervisningFordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering2021Audun ToftReligionsundervisning, fordommer, fordomsredukasjon, stereotyperhttps://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-07
Først engasjement, så innhold. Bruk av serien På tro og Are i religionsundervisning i videregående skolePrismet2021Audun ToftReligionsundervisning, medier, populærkultur, På tro og Arehttps://doi.org/10.5617/pri.8728

Send inn ditt faglige bidrag


    Hvis det er en artikkel i et tidsskrift, skriv tidsskriftets navn. Hvis artikkelen er en del av en antologi, skriv antologiens navn istedenfor navnet på tidsskriftet. Hvis det er en bok, skriv navnet på forlaget.


    Skriv stikkordene som en kommaseparert liste.


    Please prove you are human by selecting the key.