Meny Lukk

Publiseringsoversikt

På denne siden finner du en oversikt over publiseringer knyttet til religionsdidaktikk og religionspedagogikk som er sendt inn og skrevet av medlemmene i NoReFo. Dette kan være et godt sted å starte om du ønsker å lese deg inn i noen av de mange debattene i fagfellesskapet. Hvis du ønsker å sende inn en artikkel kan du benytte deg av skjemaet nederst på siden.

Artikkeloversikt

TittelPubliseringskanalÅrForfatterStikkordNettside
Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen: Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i FritakssakerScandinavian Journal of Islamic Studies2023Christian Lomsdalensvømming, islam, kjønn, religion, fritak, Menneskerettigheder https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275
Fritak og religiøse spenninger i skolenPrismet2021Christian LomsdalenKRLE, religionsdidaktikk, fritaksrett, opplæringsloven, praksisfeltet, grunnskolenhttps://doi.org/10.5617/pri.8884
Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper.Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering2021Christian Lomsdalenfritak, KRLE, LHBT, utdanningsrett, minoriteterhttps://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12
Fritaksklagene jeg ikke fantNorsk pedagogisk tidsskrift2022Christian LomsdalenKRLE, religionsdidaktikk, fritaksrett, opplæringsloven, praksisfeltet, grunnskolenhttps://doi.org/10.18261/npt.106.1.7
«Jeg tror jo alle ble slitne etter hvert». En kvalitativ undersøkelse av norske religionslæreres arbeidssituasjon under koronanedstengingen våren 2020Prismet2023Kristine Toft Rosland og Audun Tofthjemmeundervisning, Covid-19, autonomi, profesjonelt ansvarhttps://journals.uio.no/prismet/article/view/10621
Mediatised human rights education: the (challenging) role of the Norwegian Broadcasting CorporationHuman Rights Education Review2022Ole Henrik Borchgrevink Hansen og Audun ToftMenneskerettghetsundervisning, religionsundervisning, medialisering, medier, religionsfrihethttps://doi.org/10.7577/hrer.4451
Fakta-resistente fordommer: Stereotyper og arbeid mot fordommer i skolens religionsundervisningFordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering2021Audun ToftReligionsundervisning, fordommer, fordomsredukasjon, stereotyperhttps://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-07
Først engasjement, så innhold. Bruk av serien På tro og Are i religionsundervisning i videregående skolePrismet2021Audun ToftReligionsundervisning, medier, populærkultur, På tro og Arehttps://doi.org/10.5617/pri.8728
Ekskursjon i KRLE-faget: Forkynnelse eller fordomsmotvirkning?Nordidactica2024Gunnfrid Ljones Øierud og Richard Aasekskursjon, religionsundervisning, KRLE, trosrepresentanter, religiøse representanter, fordommer, levd religion, forkynnelse, innsideperspektivhttps://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/view/24868/22795
The Justice of Theory: How and What Do Educational Skills Distribute?Education Sciences2021Andrew Thomasthinking skills, educational apparatus, just education, religious education, criticism of religionhttps://doi.org/10.3390/educsci11090478
A methodological turn in REBritish Journal of Religious Education2024Knut Auklandmetode, metodologi, metodologisk vending, utForsker-tilnærmingenhttps://doi.org/10.1080/01416200.2024.2319805
I believe in video!” An Interpretative Phenomenological Analysis of Video as an Educational ResourceDiscourse and Communication for Sustainable Education2022Dag Øivind Østerengeducational resources, professional digital competence, didactics, comprehension of video, video-based learning, ICAP theory, and education for sustainable developmenthttps://doi.org/10.2478/dcse-2022-0023
«Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islamNordisk barnehageforskning2022Ine Bratsvedalislam, barnehage, religiøs praksis, sekularisme, religiøst mangfoldhttps://doi.org/10.23865/nbf.v19.260
Christmas in Norwegian Kindergartens: How are Muslim Children Included?Journal of Empirical Theology2023Ine Bratsvedaljul, inkludering, høytidsmarkering, barnehage, islamhttps://doi.org/10.1163/15709256-20231156
Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECECReligions2022Olav Hovdelien og Helje Kringlebotn Sødalbarnehage, religion, ERF, sekulariseringhttps://doi.org/10.3390/rel13030202
Barnehagen er ingen søndagsskole” – Religion i barnehager med forskjellig livssynsvedtektPrismet2021Olav Hovdelien og Helje Kringlebotn Sødalbarnehage, religion, ERF, sekulariseringhttps://doi.org/10.5617/pri.8883
Kristne barnehager i NorgePrismet2020Helje Kringlebotn Sødal og Olav Hovdelienbarnehage, religion, ERF, sekulariseringhttps://doi.org/10.5617/pri.8001
Et ubrukt potensial – en argumentasjon for drama som læringsform I KRLE-fagetEstetiske arbeidsmåter i KRLE-faget2022Ruth Hol Mjanger og Ingrid Trættebergdrama, ulike perspektiver, utforsking, læringsform, religionsdidaktikk, estetiske læreprosesser

Send inn ditt faglige bidrag


    Hvis det er en artikkel i et tidsskrift, skriv tidsskriftets navn. Hvis artikkelen er en del av en antologi, skriv antologiens navn istedenfor navnet på tidsskriftet. Hvis det er en bok, skriv navnet på forlaget.


    Skriv stikkordene som en kommaseparert liste.


    Please prove you are human by selecting the cup.