Meny Lukk

Nyhetsbrev, 22. mai 2023

NoReFo: Årskonferansen i Bergen 30. november–1. desember

Hovedsaken denne gangen er invitasjonen til NoReFo sin årskonferanse 30. november – 1. desember med Universitetet i Bergen som vertskap. Frist for innmelding av presentasjoner og bidrag er 15. september, påmeldingsfrist er 1. november. Lenke til påmelding i nettskjema er lagt ut her. Velkommen til Bergen!

KRLEpodden – stiftelsesmøte 6. juni

Påminnelse om åpent stiftelsesmøte for KRLEpodden, 6. juni kl 19.00

Zoom-lenke: https://oslomet.zoom.us/j/69522211495?pwd=TW5CS1RTYzlhZUpXSldmNGJuN0hQUT09

Meeting ID: 695 2221 1495, Password: 820458

– Alle i miljøet er hjertelig velkomne til å bli med å omvandle KRLEpodden til en stiftelse og lage nytt innhold!  Håper vi sees – Knut Aukland

Temanummer om populærkultur i religionsundervisning

Prismet religionspedagogisk tidsskrift utgir et temanummer om populærkultur i religionsundervisning med Audun Toft, MF som gjesteredaktør. Gjesteredaktør ber om sammendrag/abstracts innen 1. september. Frist for å sende inn endelig manus er 1. desember. Se vedlegg for flere detaljer.

Svensk-norsk vårmøte neste år i Norge

Det svensk-norske vårmøtet i Gøteborg i april samlet drøyt 30 forskere fra det svenske nettverket NRF og norske NoReFo. Her ble implikasjoner av diskursene om powerful knowledge og bærekraftig utvikling for det religionsdidaktiske forskningsfeltet diskutert. Bidrag fra stipendiater ble prioritert, noe vi vil videreføre neste år. Da legges vårmøtet til Oslo med MF som vertskap. Tidspunktet blir april en gang, vi kommer tilbake til dato og program.

NCRE i Karlstad 17.-19. juni 2024

Nordic Conference of Religious Education arrangeres i 2024 i Sverige med Universitetet i Karlstad som vertskap. Konferansetema er ‘den andre.’ Tidspunktet er 17.–19. juni med en prekonferanse 16. juni. Programtekst fra Kristian Niemi, Universitetet i Karlstad:

Welcome to the 17th Nordic Conference of Religious Education [NCRE], where we will explore ‘the other’ in RE. The theme includes, but is not limited to, discussing the multicultural state, minority voices, otherification and exotification, using the perspective of the majority to describe a minority, how culturation into an ‘us’ by implication necessarily creates a ‘them’, as well as good examples (practical or theoretical) on how to avoid all or some of the pitfalls mentioned above.

Konferanseside: https://www.kau.se/ncre2024

Invitasjon til å sende ut papere med tidsfrister legges ut i juni.

RLE-modulen i GLU

Vi har tidligere omtalt UHR Lærerutdannings forslag om å ta vekk RLE-modulen på 15 studiepoeng fra rammeplanene for grunnskolelærerutdanningene. Som mange har fått med seg, er Kunnskapsdepartementets Forslag om forenklinger i forskriftene om rammeplaner for lærerutdanningene nå ute på høring. Grunnlaget for forslaget er arbeidet til rammeplanutvalget som valgte å ikke følge forslaget fra UHR Lærerutdanning om ta RLE ut av GLU. I vurderingen som inngår i høringsforslaget, skriver utvalget: «Vi forstår UHRs argument om at RLE-modulen er detaljstyring av hvordan institusjonene skal organisere utdanningen, men siden forslaget innebærer endringer i §2, oppfatter vi at det ligger utenfor vårt mandat (jf «…det samlede læringsutbyttet for utdanningene skal ligge fast»). Utvalget vurderer dette til å være mer enn en moderat endring, og at konsekvensene av en slik endring er uklare og må utredes nærmere. Vi foreslår derfor ikke endring på det nåværende tidspunkt, men at dette punktet tas opp i det videre arbeidet med rammeplanene.»

Dette betyr at saken ikke er avgjort, og at diskusjonen vil fortsette. Alle universitets- og høgskoler er høringsinstanser. Det er altså mulig å spille inn vurderinger av mulige konsekvenser av endring i høringssvar nå. Høringsfrist er 8. juni. Dokumentasjon og oppdatering av prosessen ligger her: https://nettsteder.regjeringen.no/stylu/

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NoReFo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *