Meny Lukk

NoReFo-konferansen 2014

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum – NoReFo-konferanse ved Universitetet i Nordland, 27.-28. november 2014 (med forb. om små endringer)

Adresse: Universitetsalleen 11, 8049 Bodø. Rom 2442 (et lokale lærerutdanningen bruker)

27. november – Tema: Religionsdidaktisk FoU – fokus på Nord- og Midt-Norge

11:30 – 12:15  Lunsj – i hovedkantina

12:15 – 12:30  Åpning v/ kontaktperson Kåre Fuglseth

                          Velkommen v/ en representant fra Universitetet i Nordland

12:30 – 13:45  Kåre Fuglseth m.fl.: RLE nord for Dovre – forskningsresultater og tanker om oppfølging (inkl. 15 min. til samtale om framleggene)

13:45 – 14:00 Pause (15 min.)

14:00 – 14:45 Sidsel Lied: 22. juli-forskning: presentasjon av et prosjekt – og noen didaktiske refleksjoner (inkl. 15 min. til samtale om framlegget)

14:45 – 15:30 Geir Skeie: Perspektiver fra og på religionsdidaktisk forskning i Sverige. (inkl.                               15 min. til samtale om framlegget)

15:30 – 16:00 Pause (30 min.)

16:00 – 16:30  Lars L. Iversen: Presentasjon av hans bok Uenighetsfellesskap – nytt blikk på demokratisk samhandling (inkludert 5-10 min. samtale)

16:30 – 17:00 Korte avtalte (bl.a. Sturla Sagberg om relevant litteratur mht. barnehagelærer-utdanningen) og spontane innspill om nye relevante publikasjoner og prosjekter

17:00 – 18:00?            Forefallende NoReFo-saker Valg. Neste møte (Tid, sted, tema, statuttene våre)                             Eventuelt

                                    Vi går rett fra første dags program til felles middag.

19:00: Middag: Spisestua på Skagen Hotel

28. november – Tema: Forskningsdialog: Presentasjon av doktoravhandlinger mm

Vi tenker oss at vi vil bruke 1 time på hver av presentasjonene. Tiden fordeles slik:

  1. Presentasjon: 20 min
  2. Forberedt respons: 20 min
  3. Plenumssamtale: 20 min

Det kan bli endringer i det følgende oppsettet.

08:30 – 09:30  Presentasjon: Camilla Stabel Jørgensen (ved NTNU) camilla.s.jorgensen@hist.no

Respons: Magne Vestøl

09:40 – 10:40  Presentasjon: Ole Kolbjørn Kjørven (ved MF) ole.kjorven@hihm.no

Respons: Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen

10:40 – 11:00 Kaffe

11:00 – 12:00 Presentasjon: Svein Sando (ved MF) ses@dmmh.no

                        Respons vil bli avklart

13:00   Lunsj

13:00 – 13:30  Plass for ulike drøftinger

Ca. 13.45 – 15:00       Sammendrag – ved en i styringsgruppa (kommer an på arbeidsfordeling)

Tittelen på Camilla Stabel Jørgensens phd-avhandling: «Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget»

Tittelen på Ole Kolbjørn Kjørvens phd-avhandling: «RE Teachers’ Religious Literacy: A qualitative analysis of RE teachers’ interpretations of the biblical narrative The Prodigal Son. »

Tittelen på Svein Sandos phd-avhandling: «Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case.»