Meny Lukk

Nyhetsbrev, 17. januar 2023

Kjære NoReFo-kollegaer,                                                                         

Godt nyttår!

Her er årets første nyhetsbrev fra NoReFo med aktuelle saker, arrangementer og utlysninger.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN

Vi har tidligere delt informasjon om arbeidet som er påbegynt med å endre eksisterende rammeplaner i lærerutdanningene. Her er en kort oppsummering av bakgrunn og prosessen framover. Den uttalte målsettingen fra Kunnskapsdepartementet (KD) er å redusere rammeplanstyringen. Innen utgangen av januar er UHR-lærerutdanning bedt om å levere en vurdering av hvordan rammeplanene kan forenkles. Utkastet som ble sendt ut på en intern høring der religion, livssyn og etikk var tatt ut av GLU, inngår i dette. Deretter vil et hurtigarbeidende rammeplanutvalg foreslå endringer i de eksisterende rammeplanene. KD ser for seg at utvalget leverer sin innstilling i mars 2023. Så vil trolig departementet sende et utkast til endringer av rammeplanene ut på høring. Styret vil følge denne saken som angår mange NoReFo-medlemmer, og vi tar gjerne imot innspill og erfaringer fra ulike fagmiljøer underveis. Vi kommer tilbake med en oppdatering.

EGNE ARRANGEMENTER:

Svensk-norsk vårmøte i Gøteborg 20.-21. april

Temaene for det svensk-norske vårmøtet er mulige implikasjoner av diskursene om powerful knowledge (jf. Young og Miller, 2013) og bærekraft (videreføring fra i fjor) inn i en religions- og etikkdidaktisk kontekst. Vi legger også opp til utveksling av arbeider og prosjekter mellom svenske og norske PhD-stipendiater innenfor forskningsfeltet. Vertskap er Universitetet i Göteborg, og møtet er et samarbeid mellom svenske NFR og norske NoReFo. Konkret program og invitasjon følger snart.

NoReFos årskonferanse 2023 i Bergen 30. desember–1. desember

Universitetet i Bergen er vertskap. Hold av tidspunktet. Mer informasjon og invitasjon kommer før sommerferien.

ANDRE KONFERANSER OG ARRANGEMENTER:

Konferanse om Kulturarv i Norden i København 24.-26. mai

Konferansen Lim eller opløsningsmiddel? Kulturarv i Norden mellom fortrolighed og fremmedhed arrangeres i kulturhuset Vartov i København. Konferansen tar opp tematikk knyttet til kristendom, humanisme og etniske minoritetsreligioner i Norge og Danmark. Flere forskere med bakgrunn i NoReFo deltar. Vedlegg for detaljer om program og påmelding er lagt ved eposten sendt ut 17. januar. Kontakt Per Anders Aas, OsloMet hvis du ikke har mottatt dette: peraas@oslomet.no

Stiftelsesmøte for KRLEpodden 6. juni

Miljøet bak KRLEpodden arbeider videre med å etablere vedtekter som forening med sikte på videre aktiviteter og virksomhet. KRLEpodden er en viktig arena for fagformidling, fagutvikling og fagdebatt innenfor vårt felt. Det digitale stiftelsesmøtet finner sted 6. juni. De som vil engasjere seg her, kan kontakte Knut Aukland, OsloMet: knutau@oslomet.no Vi deler digital lenke til stiftelsesmøtet etter hvert.

MIGREL International Conference i Stavanger 14.–16. juni

MIGREL er en forskningsgruppe med medlemmer primært knyttet til VID vitenskapelige høgskole. Konferansen det her inviteres til fokuserer på religion, migrasjon og interkulturelle relasjoner. Frist for å sende inn abstrakts er 1. februar. Mer informasjon og påmelding her.

EARLI 2023 i Athen 22.26. august

The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) avholder sin årlige konferanse i slutten av august. Konferansen har et eget religionsdidaktisk miljø SIG 19: Religions and worldviews in education som også arrangerer egne konferanser. Frist for å sende inn abstrakts til årets konferanse er gått ut, men det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen.

ECER 2023 i Glasgow 22.25. august

European Educational Research Association arrangerer sin årlige konferanse ECER parallelt med EARLI i slutten av august. Denne konferansen har ikke et eget religionsdidaktisk miljø, men det er en rekke aktuelle nettverk knyttet til blant annet fagdidaktikk, læreplanstudier, sosial rettferdighet, bærekraftdidaktikk og pedagogisk filosofi. Frist for å sende inn abstrakts er 31. januar, her.

Nordic Conference of Religious Education 2024

Konferansen avholdes annethvert år og neste gang i Sverige med Karlstad Universitet som vertskap. Kollega Kristian Niemi i Karlstad forteller at tidspunktet blir juni 2024.

UTLYSNINGER:

Stipendiatstilling i digital religion og/eller religionsdidaktikk

Universitetet i Stavanger lyser ut stipendiatstilling i digital religion og/eller religionsdidaktikk med søknadsfrist 30. januar, se her.

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NoReFo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *