Meny Lukk

Svensk-norsk vårmøte 2023

Svenske NFR og det norske NoReFo inviterer til  

FELLES VÅRMØTE

torsdag 20. april kl 1300 – fredag 21. april, kl 1230

Sted: Universitetet i Gøteborg

På årets vårmøte tar vi opp to aktuelle temaer for det religions- og etikkdidaktiske fagfeltet. Vi fortsetter samtalen om utfordringer knyttet til bærekraft fra det digitale vårmøtet i fjor. Så går vi inn på hvilke kunnskapsformer som bør vektlegges i skolen, jf. Young og Mullers artikkel ”Three Educatioal Scenarios for the Future: lessons from the sociology of knowledge” fra 2010 og senere debatt. I tillegg legger vi til rette for at PhD-stipendiater kan møtes og presentere sine arbeider.

Vårmøtet arrangeres uten deltakeravgift, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Universitetet i Göteborg er vertskap og dekker kaffe og buffet. Vårmøtet er altså denne gang fysisk, og påmeldte får tilsendt nærmere informasjon om møtested.

Noen hotellanbefalinger: Hotel Flora, Hotel Avalon, Hotel Opera.

Påmelding skjer innen 12. april og per e-post til olof.franck@gu.se  

Oppgi stilling og institusjonstilhørighet. Om du er stipendiat, angir du også om du ønsker å legge fram PhD-arbeidet, dette kan også være en delstudie. Legg da også o.a.kvamme@ils.uio.no i kopi. Rammene for presentasjonen kommer vi tilbake til når vi vet hvor mange som melder seg på.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR) og Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo)

Torsdag 20. april

13.00–13.15

Velkommen

Olof Franck, Christina Osbeck, Annika Lilja, Universitetet i Göteborg.

13.15–15.00

RELIGIONS- OG ETIKKDIDAKTIKK I MØTE MED BÆREKRAFTSUTFORDRINGENE

Vi lever i en tid preget av klimakrise, naturtap, global ulikhet, polarisering og konflikt. FNs bærekraftsagenda framstår som et svar på denne situasjonen. Her har utdanning fått en nøkkelposisjon. Forventningene bærekraftagendaen retter til pedagogikk og didaktikk viser seg i policydokumenter og læreplaner verden over. Utfordringen beskrives som tverrfaglig, men likevel har ansvaret for bærekraft i skolen lenge vært knyttet til enkeltfag som naturfag, samfunnsfag og geografi. Dette er nå i ferd med å endre seg der også religionsfagene nå skrives inn. Denne sesjonen viderefører en tematikk fra det digitale vårmøtet i 2022.

Bærekraftig utvikling som etisk og eksistensielt spørsmål i religionsundervisningen

Geir Skeie

I norsk skole er bærekraftig utvikling ett av tre tverrfaglige tema i den nye læreplanen som ble tatt i bruk fra 2020, og presenteres som en viktig samfunnsutfordring. Jeg vil drøfte mer overordnet hvordan skolens religions- og livssynsundervisning kan og bør forholde seg til bærekraft som tema, og jeg argumenterer for at fagplanenes kjerneelementer “etisk refleksjon” og “utforskning av eksistensielle spørsmål og svar” bør spille en sentral rolle her. Jeg vil utdype hva det innebærer å arbeide med etiske og eksistensielle perspektiver på bærekraft og peke på at dette også kan støtte seg på nyere tekster fra pedagogisk filosofi som tar opp spørsmål om antropocen og danning. Slik kan man hevde at religions- og livssynsundervisningen er sentral for realisering av skolens danningsoppdrag.

Geir Skeie er professor ved institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Hva kan være religionsundervisningens bidrag til en bærekraftdidaktikk?                   Ole Andreas Kvamme

I denne presentasjonen utforsker jeg mulige sammenhenger mellom religionsfagene i skolen og en bærekraftdidaktikk. Utgangspunktet er tre religionsdidaktiske tilnærminger, Robert Jacksons fortolkende tilnærming, Andrew Wrights kritiske religionsdidaktikk og Wanda Alberts religionsvitenskapelige religionsdidaktikk. Jeg er opptatt av spørsmålet om religionsundervisningen formål og hvordan dette etablerer et rom for hva som oppfattes som relevant kunnskap og faginnhold. I presentasjonen kommer jeg inn på forholdet mellom religionsdidaktikk og etikkdidaktikk. Sentralt står også forholdet mellom disiplinfag, pedagogiske hensyn og den større samfunnskonteksten skolen er en del av.

Ole Andreas Kvamme, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Kommentar til presentasjonene

Oddrun Marie Hovde Bråten, professor, Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim.

15.00–15.15

Kaffe

15.15–16.00

Doktorandpresentationer:

Struggling for Relevance: Exploring the Perceived Importance and Value of Religious Education in School

Dag Øivind Østereng, Stipendiat, teologi, religion og filosofi, NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Reflexive dialogues: A resource for student teachers in RE professional competence

Anne Siri Kvia, Stipendiat, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

16.15–17.00

Powerful knowledge as situated knowledges

Ingrid Schudel

This presentation explores the nature of powerful knowledge by elaborating on the notion of powerful knowledge through the notions of potentially (or intrinsically) powerful disciplinary knowledge, and kinetically (or applied) powerful knowledges. Building on curriculum arguments for ‘bringing knowledge back in’, the presentation explores questions of epistemological access, silencing of ethics, relativism and context-bound knowledge which are central to the social realist and constructivist curriculum debates in many countries. Part of this argument is the need to ‘bring context back in’ and to ‘bring ethics back in’ to curriculum content. The theoretical framing of the argument compares powerful knowledge (Young and Muller), legitimation code theory (Maton), situated knowledges (Haraway) and dialectical critical realism (Bhaskar). With this background, I present a dynamic and emergent model of knowledge in which kinetically powerful knowledge is described as:

  1. Potentially powerful when embracing rigorous systems of progression
  2. Potentially powerful when ethically inclusive of multiple knowledge systems;
  3. Kinetically powerful when meaningfully related to heterogeneous multiplicities of contexts and situated in a language of possibility in the real world; and
  4. Kinetically powerful when ideologically grounded and enabling of social-ecological justice and transformation.

The theoretical framing and model of powerful knowledge developed in the paper evolves from my own experience in teacher education in South Africa across a range of disciplines. The framework invites application for analysis of different knowledge arrangements – both discipline-specific, cross-curricular and intra-curricular; and learning in different contexts ranging from primary school teaching to higher education inter-disciplinary work.

Ingrid Schudel, PhD er førsteamanuensis ved Department of Primary and Early Childhood Education, Rhodes University. Foreleser vil være til stede på zoom.


17.00–18.00

Tid för möte mellan svenska och norska doktorander – samt för övriga deltagare i spontana konstellationer.

18.00

Gemensam buffé

Fredag 21. april

9.00–10.00

Identifying core knowledge and skills in Religious Education: Exploring national curricula, teaching and perspectives from the study of-religion and critical education approaches 

Karna Kjeldsen

By way of exploring and using insights, theories and methods from the academic study of religions and critical theories on education, this chapter examines and discusses the possibilities of identifying the core and key specific subject-based knowledge and skills of the non-confessional RE. Moreover, it argues why this is relevant in order to meet the standard of normal school subjects in democratic, pluralistic and secular countries. A central question is whether and how, in the first place, it is possible to identify and legitimize a specific core of knowledge and skills in school subjects in the contemporary, changing and pluralistic context. In addition to the general theoretical discussion, the chapter explores how the proposed core knowledge and skills differ from or resemble national curricula for RE in Scandinavian countries. It also compares this with the kind of knowledge and skills that RE teachers, teaching material and actual teaching in Denmark consider key or core knowledge and skills. This last part explores findings from a new qualitative and quantitative research project on RE in Denmark conducted by RE scholars of the study of religions from different universities and university colleges. 

Karna Kjeldsen, PhD er Lektor ved Professionshöjskolen Absalon, Roskilde.

10.0010.15

Kaffe

10.1511.00

Om kraftfull kunskap i samhällsorienterande ämnen med fokus på religionskunskap: ett tema för aktuell forskning

Olof Franck, Christina Osbeck og Annika Lilja.

Alle tre er tilknyttet Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Universitetet i Göteborg

11.0012.00

Doktorandpresentationer

Døden som eksistensielt tema I KRLE på mellomtrinnet – ein klasseromsstudie

Anne Brit Lauvsnes, Høgskulen på Vestlandet:

Populærkultur i religionskunnskapsundervisningen

Nicole von Rost Biedron, Linnéuniversitetet, Växjö:

12.0012.30

Sammanfattning och avslutning