Meny Lukk

Neste konferanser

Stavanger 2022

Med Universitetet i Stavanger som vertskap inviterer Norsk religionspedagogisk forskerforum til årskonferanse torsdag 1.–fredag 2. desember 2022. Vi begynner torsdag med registrering kl 10.15, lunsj kl 11.00 og konferanseåpning kl 12.00 og avslutter fredag kl 15.30. Her er nærmere informasjon om påmelding og presentasjoner.

Som før inviterer vi alle til å melde inn presentasjoner som dere vil dele med fagmiljøet. Frist er 15. september. Det kan være snakk om tradisjonelle paperpresentasjoner, FoU-arbeid, problemstillinger eller tema dere vil ta opp og innhente synspunkter på, prosjekter dere vil invitere andre inn i, noe dere ganske enkelt vil informere om osv. Uansett ber vi om at dere kort oppsummerer presentasjonen (ca 150-200 ord) som vi da legger ved når endelig program sendes ut (se eget punkt i nettskjemaet, lenke under). Tidsrammer og program utformes når vi ser omfanget av presentasjoner.

Styret arbeider også med to overordnede tema som vi ønsker å belyse. Det ene angår det pågående arbeidet med studieprogrammene ved våre respektive institusjoner, med vekt på pedagogiske og didaktiske implikasjoner. Her er det både behov for en systematisk oversikt over situasjonen og en utveksling av erfaringer fra de ulike sammenhengene. Det andre temaet er religions- og etikkdidaktikkens stilling i vårt fagmiljø i dag. Her har det skjedd en utvikling de siste tiårene som fortjener oppmerksomhet. I forbindelse med disse to temaene vil vi helt sikkert involvere flere i forkant og forsøke å etablere gode rammer for diskusjon og samtale på konferansen.

Årsmøtet til NoReFo arrangeres torsdag 1. desember om ettermiddagen, og det vil komme en egen innkalling til medlemmene.

Universitetet i Stavanger (UiS) støtter konferansen økonomisk, inkludert lunsj og festmiddag, og den kan derfor gjennomføres uten konferanseavgift. Deltakerne dekker reise og overnatting selv. Som tidligere år vil fagmiljøet ved vertskapsinstitusjonen presentere forskningen sin, og Geir Skeie ved UiS samarbeider med NoReFo-styret om planlegging og gjennomføring.

Frist for å melde inn en presentasjon er 15. september. Det gjøres via denne lenken som også brukes for påmelding: https://nettskjema.no/a/270396

Frist for påmelding er 1. november.

Velkommen til Stavanger i desember!

Vennlig hilsen

Birgitte Lerheim                                                                               

Audun Toft                                                                                        

Renate W. Banschbach Eggen

Ole Andreas Kvamme

Styret i NoReFo

Bergen 2023