Contact

Position:
Associate professor, Queen Maud University College
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:
Year of birth: 1951
Title and year
of competence:
PhD. 2014
PhD-student period:  2010-14
Research interest: Ethics, Kindergarten teacher profession
Research Projects
  1. Barnehagelærerkvalitet. Problemstilling: Hvilke kvaliteter ved en barnehagelærer verdsetter erfarne praksislærere og hvordan samsvarer disse kvalitetene med de læringsutbyttene som angis i både Rammeplanen for barnehagelærerutdanning (FOR-2012-06-04-475) og i de tilhørende Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning?
  2. Training of ethical skills in Kindergarten teacher's education