Her kommer invitasjonen til årets NoReFo-møte.
Tid for møtet er 1. desember kl. 11:30 – 2.desember kl. 15:00.
Sted er Høgskolen i Oslo og Akershus, nærmere bestemt Kurs- og konferansenteret i Pilestredet 46 (P 46), rom PA311.
Lenke til kart finner dere her: http://statisk.hio.no/hiokart/.
Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen, som er verter for møtet i år, sender ut en liste over hoteller som høgskolen har avtale med, i en senere mail.
Som dere ser av den vedlagte dagsorden for møtet, starter vi med lunsj den 1.desember.  Halldis og Tove sier at høgskolen deres spanderer en
enkel lunsj på oss begge dagene. Påmeldingsfristen i år er 7.november. Påmeldingen sendes til undertegnede.

Årets møte har Kunnskapsteori som tema. Geir Afdal har sagt seg villig til å
introdusere temaet på møtet. I tillegg har han funnet fram til 4 vitenskaps-
teoretiske tekster som gir en viss inngang til fire ulike posisjoner innenfor
dette temaet og som er egnet til  diskutere og tenke med.  Han har også
lagt ved forslag til videre lesning for de som er interessert.
Send epost til Sidsel Lied for å få alle de 4 artiklene og Geirs ”leserveiledning”.
Fint om de fleste finner tid til å lese dette før vi møtes J.!

Pr i dag har vi 43 innmeldte i NoReFo. Jeg vet at flere har planer om å melde
seg inn. Det er flott å se at det religionsdidaktiske/religionspedagogiske
miljøet i Norge er så sterkt at vi kan mobilisere så mange i et forum som
NoReFo. Jeg håper å se dere alle i Oslo 1. og 2. desember.

På vegne av ledergruppa

Sidsel Lied

PROGRAM:

1.desember

11:30 – 12:20  Lunsj

12:30 – 16:45  Tema: Kunnskapsteori

12:30 – 13:00 Geir Afdal: Introduksjon av tema

13:00 – 13:45 Gruppesamtale med utgangspunkt i de utsendte artiklene

13:45 – 14:00 Kaffe

14:00 – 14:45 Elisabet Haakedal: Abduksjon

14.45 – 15:30 Lars Laird Eriksen: Sakte flyt

15:30 – 15:45 Pause

15:45 – 16:45 Plenumssamtale med utgangspunkt i artikler og foredrag

16:50 – 17:30 Forefallende NoReFo-saker

Valg av ny ledergruppe 2011

Valgkomiteen orienterer

Valg

Neste møte

Tid, sted, tema

Uttalelse om RLE i lærerutdanningen

Heid Leganger-Krogstad orienterer

Eventuelt

19:00: Middag

2.desember: Presentasjon av avhandlinger og ”nye” professorer

Vi tenker oss at vi vil bruke 1 time på hver av presentasjonene. Tiden fordeles slik:

  1. Presentasjon: 20 min
  2. Forberedt respons: 20 min
  3. Plenumssamtale: 20 min

Det kan bli endringer i det følgende oppsettet.

08:30 – 09:30  Presentasjon: Astri Ramsfjell: Barnet i teksten. Leserrolle og barndomskonstruksjon
i forkynnende fortellinger for barn

Respons: Sverre Dag Mogstad

09:40 – 10:40  Presentasjon: Marie von der Lippe

Respons: (oppgis senere)

10:40 – 10:55 Kaffe

11:00 – 12:00 Presentasjon: Sturla Sagberg

Respons: Geir Skeie

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00  Presentasjon: Heid Leganger Krogstad

Respons: (oppgis senere)

14:00 – 15:00 Presentasjon: Kåre Fuglseth

Respons: Geir Skeie