Tema: NoReFo-møtet i Trondheim 2. -3. desember 

Dr. Mauds Minne Høgskole med førsteamanuensis Sturla Sagberg som vert.

Dagsorden på Trondheimsmøtet 2.-3. desember 2010 

(oppdatert 24. nov 2010)

2.desember: Ny internasjonal forskning - REDCo

12:00 – 12:50  Lunsj

13:00 – 16: 00 Samtale om REDCo-boka

13:00 – 14:00: Geir Skeie: presentasjon

14:00 – 14:15: Forberedt respons til boka v/ Peder Gravem

14:15 – 14:30: Kaffe

14:30 – 15:00: Gruppediskusjon

15:00 – 16:00: Plenumssamtale

16:00 – 17:00  Forefallende NoReFo-saker

            Neste møte

Valg av ny ledergruppe 2011: Valgkomité bestemmes

            Eventuelt

           

19:00   Middag

3.desember: Nye avhandlinger

Vi tenker oss at vi vil bruke 1 time 30 min på hver av de nye avhandlingene. Tiden fordeles slik:

  1. Presentasjon av avhandling / tema med tilknytning til avhandlingen: 20 min
  2. Forberedt respons: 20 min
  3. Gruppesamtale om avhandlingen: 20 min
  4. Plenumssamtale om avhandlingen: 30 min

Det kan imidlertid bli mindre endringer i det følgende oppsettet.

 

08:30 – 10:00  Presentasjon: Birgitte Lerheim; respons: (oppgis senere)

10:15 – 11:45  Presentasjon: Lars Laird Eriksen; respons: Geir Skeie

 

11:45 – 12:45 Lunsj

 

12:45 – 14:15  Presentasjon: Oddrun Marie Hovde Bråten; respons: Øystein Lund Johannessen

14:30 – 16:00  Presentasjon: Heid Leganger Krogstad; respons: Elisabet Haakedal

Forberedelser til første dag:

På vårt siste NoReFo-møte (8. og 9.desember 2009 på MF) bestemte
vi at på neste møte – Trondheimsmøtet desember 2010 – skulle vi diskutere
tekster som vi alle sammen hadde lest. Ledergruppa fikk i oppgave å velge
hvilke tekster som skulle diskuteres. Vi har valgt følgende bok:   

1.  Avest, I. t., Jozsa, D.-P., Knauth, T., Rosón, J., & Skeie, G. (red.).
(2009). Dialogue and Conflict on Religion: Studies of Classroom
Interaction in European Countries
. Münster: Waxmann. 

Dette er en bok som REDCo har gitt ut og som rapporterer fra klasseromsstudiene
de har gjort. Her presenterer de kort selve hovedprosjektet, dets metodologi, ni
ulike klasseromsprosjekter, og diskuterer helheten gjennom noen komparative artikler.
Dialogbegrepet og det de kaller ”dialogisk metodologi” er en rød tråd gjennom hele boka.

 Vi leser disse artiklene fra boka:

Avest, I. t., Jozsa, D.-P., Knauth, T., Rosón, J., & Skeie, G. Introduction (s. 7-10).

Lippe, M. v. d. Scenes from a classroom. Video Analysis of Classroom Interaction in
Religious Education in Norway (s. 174-193).

 Massignon, B., & Mathieu, S. Meeting Gods and Religions in School: Classroom Interaction in France (s. 86-109).

 Skeie, G. Power to the people!: dialogue and conflict in the light of classroom
interaction studies (s. 249-275).

2.      Presentasjon og diskusjon:

Geir Skeie, som både er en av bokas redaktører og artikkelforfatter, presenterer boka.
Peder Gravem har sagt seg villig til å gi en forberedt respons på de utvalgte kapitlene, før vi
åpner for plenumsdiskusjon.  C. Ta gjerne med bøker eller artikler dere har skrevet.  Vi ordner et ”bok- og artikkelbord”.

 Vi ses i Trondheim!

 Beste hilsen ledergruppa v/Sidsel Lied

 Sidsel Lied (leder), tlf. 62517650, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heid Leganger-Krogstad, tlf. 22590507, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geir Afdal, tlf. 22590607, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geir Skeie, tlf. 51831466, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.