Årets konferanse

Tid og sted

28. og 29. november 2019

Hamar, Høgskolen i Innlandet

 

Innhold

Vi inviterer til framlegg av prosjekter, artikler m.v.

Ønsker man forberedt respons, så si i fra.

Frist for å varsle innlegg er 1. september,

Påmelding

https://www2.dmmh.no/fei/kurs.php?id=330