Årets konferanse

NoReFo-konferansen 2019
Foreløpig program, pr. 29.8.19

Sted

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar

Tid

28. og 29. november 2019

Programinnhold

  1. Informasjon om faglig forsknings- og utviklingsarbeid
  2. Fagfornyelse og læreplaner
  3. Faglige diskusjoner med utgangspunkt i innsendte bidrag.
  4. Nye professorer om sin vei til opprykk (så langt: Hovdelien, Bråten og Anker)
  5. Forretningssaker, bl.a. valg på nye styrerepresentanter

Mer om 3. Faglige diskusjoner med utgangspunkt i innsendte bidrag

Vi inviterer deltagere på konferansen til å sende inn faglige innspill av ulik karakter. De kan være muntlige framlegg, skisser til en artikkel eller et større forskningsprosjekt, artikler som man ønsker respons på, og lignende. Bidraget kan følges opp på ulike måter, fra at en eller flere har en forberedt respons, plenumsdiskusjon, eller at ordet bare gis fritt noen minutter etter framlegget. Vi finner den beste responsmåten i dialog med styret, men foreslå gjerne responsform ved innsending av tema og/eller materialet som ønskes drøftet. Skal det være en forberedt respons trenger vi litt tid til å finne respondent. Da må temaet/materialet være oss i hende innen 1. oktober.

Kostnad

Det er en liten konferanseavgift på 200 kroner for å dekke lunsj de to konferansedagene.

Konferansemiddag

Ja, på et passende spisested på kvelden 28.11. Selvkost.

Påmelding

Påmelding skjer via dette skjemaet: https://www2.dmmh.no/fei/kurs.php?id=330

  • Som deltager bare: 1. november
  • For bidrag med ønske om forberedt respons: 1. oktober. Foreslå gjerne respondent. Hvis respondent klar og villig til dette kan innsendelsesfristen avtales nærmere for endelig tekst som legges fram, men emne/tema/tittel må vi ha innen 1. oktober.
  • For bidrag uten ønske om forberedt respons: 15. oktober. Tema/tittel o.l. må være meldt innen 1. oktober.