Årets konferanse

Sted: Kristiansand (UiA)

Tidsrom: 29.-30. November 2018

Hovedtema er religionsdidaktikk og etikkdidaktikk.

Vi vil gjerne har innspill til presentasjoner, innlegg av både pågående og planlagt forskning, artikler man vil ha tilbakemelding på o.l.

Dette gjelder først og fremst tema knyttet til hovedtemaet, men ikke bare. Blir det mange innspill, prioriteres de som ligger innenfor hovedtemaet øverst.

Det er også vanlig at vi presenterer nye doktoravhandlinger og de som har fått opprykk til professor/dosent, så tips om dette vil vi gjerne ha.

En første innmeldingsfrist for ovenstående setter vi til 15. august.

Mvh Svein Sando, leder NoReFo