Årets konferanse

Tid og sted

29. og 30. november 2018

Kristiansand, Universitetet i Agder, auditorium JU071

https://www.uia.no/en/about-uia/campus-kristiansand/campus-kristiansand-map

Anbefalt hotell: Scandic Kristiansand Bystranda. Oppgi UH-avtalen og konferanse på UiA for rabatt. 20-25 min å gå til UiA fra dette hotellet.

Reisetips: Tog kan være et betydelig billigere reisealternativ enn fly hvis man bestiller i god tid, særlig på fredag etter konferansen. Avgang Kristiansand 1603 mot Oslo, 1615 mot Stavanger.

Program torsdag 29.11.

Det vil normalt bli tid til respons etter de ulike innleggene/presentasjonene.

Konferansestart

 • 1015 – Registrering og mingling
 • 1100 – Lunsj (spanderes av UiA)
 • 1200 – Konferansen starter
 • 1205 – Hilsen fra UiA

Forskningsinformasjon

 • 1215 – FoU-virksomheten ved UiA ved Elisabet Haakedal med kolleger
 • 1300 – Geir Skeie: Forskningsoversikter i religionsdidaktikk
 • 1340 – Marie von der Lippe: om SAMKUL-prosjektet
  «Skolen som mulighetsarena: Demokratiforståelse og forebygging av
  fordommer».
 • 1415 – Pause m. frukt/kaffe

Faglige presentasjoner

 • 1430 – Ole Henrik B. Hansen: "Å fremme toleranse og autonomi i skolen" - noen utfordringer og muligheter knyttet til arbeidet med en tverrfaglig avhandling
 • 1500 – Kåre Fuglseth: Forskningsprosjekt: Kva skjer med RLE-modulen i GLU-en?
 • 1520 – Kort pause
 • 1530 – Knut Aukland: Ekskursjon på nye måter: Demonstrasjon av virtuell ekskursjon med VR-briller og video fra studentaktivt tempelbesøk
 • 1605 – Svein Sando: Om erfaringer fra endret undervisningsmetodikk i RLE i BLU
 • 1635 – Pause

Årsmøte

 • 1645 – Årsmøte

Middag

 • 1930 – Konferansemiddag på den italienske restauranten La Famiglia Vestre Strandgate 22 (selvkost)

Program fredag 30.11.

 • 0845 – Kaffe

Fagplanarbeidet

 • 0900 – Nye læreplaner i KRLE og religion og etikk – forskningsfeltet og policyoppgaven.
  Leder for læreplangruppa Geir Skeie innleder til samtale og diskusjon.
 • 1020 – Pause

Faglige presentasjoner

 • 1035 – Mira Cataya Rodriguez og Christian Stokke: Å utforske eksistensielle spørsmål i et mangfoldsamfunn: et transrasjonelt perspektiv.
 • 1115 – Ole Andreas Kvamme: Filosofisk samtale som et bidrag til en bærekraftdidaktikk?
 • 1145 – Lunsj (spanderes av UiA)
 • 1245 – Ragnhild Laird Iversen: Religion og livssyn i barnehagen. En kvalitativ studie av femåringers formidling, fortolkning og forhandling av religioner og livssyn
 • 1315 - Andrew John Thomas: Finnes det systematiske forskjeller mellom hvordan religionene illustreres i norske lærebøker?
 • 1345 – Avslutning, oppsummering

 Programmet er revidert 28.11.18

Velkommen til konferanse fra NoReFo-styret:

Oddrun M. H. Bråten, Marie von der Lippe, Ole Andreas Kvamme, Svein Sando (leder)