Årets konferanse

Tid og sted

2. og 3. desember 2021

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Drammen. Adresse Papirbredden 1 (navn på bygningen). Grønland 58. – Anbefalt hotell: Comfort Hotel Union brygge, Grønland 64.

Program torsdag 2. desember

Det vil normalt bli tid til respons etter de ulike innleggene/presentasjonene.

Konferansestart

 • 1015 – Registrering og mingling
 • 1100 – Lunsj
 • 1200 – Konferanseåpning
 • 1205 – Hilsen fra Universitetet i Sørøst-Norge ved instituttleder Jørn Varhaug
 • 1215 – FoU-virksomheten ved USN, arrangerende institusjon

Presentasjoner

 • 1230 – Camilla Stabel Jørgensen: Nytt lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli.
 • 1305 – Kåre Fuglseth: Fagdidaktikkboka Innføring i KRLE-didaktikk.
 • 1340Nils H. Korsvoll, Martin Smith Gahrsen & Morten Beckmann: Hvordan undervise om jødedom etter fagfornyelsen?
 • 1415 – Pause med frukt/kaffe/te
 • 1435 – Kari Krogstad: KRLE-faget på småskoletrinnet. Empirisk forskning fra klasserommet – foreløpige funn.
 • 1510 - Kristine Toft Rosland og Audun Toft: ‘Religion til hjemmebruk’ En kvalitativ intervjustudie av norske religionslæreres undervisningssituasjon i videregående skole våren 2020.
 • 1535 – Kort pause

Korte innspill – 10-minuttere

 • 1545 – Christian Lomsdalen. Ny stipendiat med prosjektet «Fritaksrett i Opplæringsloven»
 • 1555 – Renate W. B. Eggen: Forskergruppe på ILU NTNU og USN om begynneropplæring i KRLE.
 • 1605 – Oddrun M. Hovde Bråten: MOVe/InDeep (flytte grenser mellom KRLE og samfunnsfag).
 • 1615 – Oddrun M. Hovde Bråten: Idé om ny bok: Livssyn og skole
 • 1625 – Svein Sando: Bokpresentasjon: Broer og speil. Bruk av fortellinger i barnehagen, sett fra et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv.

Opprykk til professor

 • 1640 – Marie von der Lippe, Camilla Stabel Jørgensen, Svein Sando (10 min. hver)
 • 1715 – Pause

Årsmøte NoReFo (Sakspapirer sendes ut særskilt.)

 • 1730 – Årsmøte, saker:
 • Vedtektsendringer
 • Valg på to medlemmer til styret
 • Eventuelt, herunder medlemmenes tanker om videre arbeid i NoReFo

Middag

 • 1930 – Konferansemiddag (deltagerne betaler selv)

Program fredag 3. desember

 • 0845 – Kaffe

Hovedtema

 • 0900 –Kjerneelementet «Kunne ta andres perspektiv» - Om perspektivtaking som fagdidaktisk målsetting og utfordring i KRLE og religion og etikk. Innledere: Levi Geir Eidhamar, Oddrun Marie Hovde Bråten og Jon Magne Vestøl.
 • 1000 – Pause

Nye doktoravhandlinger

Presentasjoner

 • 1300 – Christian Stokke + Mira Cataya Rodriguez: Gjennomført prosjekt «Spirituelle erfaringer og oppvåkning»
 • 1340 – Marie von der Lippe: prosjektpresentasjon «Skolen som mulighetsarena: Demokratilæring og forebygging av gruppebaserte fordommer» og tilhørende antologi Fordommer i skolen.

Avslutning

 • 1420 – Avslutning, oppsummering


Med forbehold om mindre programjusteringer.

(Revidert 27.10.21)

Påmeldingsskjema til NoReFo-konferansen 2021


Navn: ………………………………………………………………………………………………………..


e-post:…………………………………………     telefon: ……………………………………….

Sett kryss eller «ja» ved de måltidene du deltar på:

Lunsj torsdag kl. 1100: ………….

Konferansemiddagen kl. 19.30: ……………….

Lunsj fredag kl. 1130: ……………..

Middagen betaler deltagerne selv, mens USN betaler lunsjen.

Annen informasjon til arrangøren:

Det er ingen deltakeravgift for selve konferansen.

Deltagere må selv ordne med overnatting, men USN anbefaler Comfort Hotel Union brygge, Grønland 64. som ligger rett ved campus.

Påmeldingen skjer ved å sende ovenstående informasjon (f.eks. ved klipp & lim) til NoReFo-styret ved This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 15. november 2021.

 

 

(Nedenstående lar seg dessverre ikke fjerne...)

Tid og sted

Konferansen ble pga koronasituasjonen utsatt, foreløpig til våren 2021.

26. og 27. november 2020

Universitetet i Sør-øst Norge (USN), Grønland 58, 3045 Drammen

Såfremt ikke koroanreglene endrer seg, går den som planlagt med fysisk deltagelse.

Av innholdet så langt:

 • En sesjon om det nye kjerneelementet «Kunne ta andres perspektiv», med utgangspunkt i Levi Geir Eidhamars artikkel "Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt" (Prismet 1, 2019: DOI: https://doi.org/10.5617/pri.6855) Artikkelen presenteres av Eidhamar og kommenteres av Jon Magne Vestøl og Trine Anker.
 • Camilla Stabel Jørgensen vil presentere et nytt lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli som lanseres i høst.

Den som ønsker å bidra med noe, får respons på prosjekter, paper o.l., melder det til leder innen 1. september.

Mvh Svein Sando (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), leder Norefo