Årets konferanse

 

NoReFo 2017

 

ILU/ NTNU/ Trondheim

 

30.11 – 1.12.

 

Program

 • v/ Oddrun M. H. Bråten, i samarbeid med styret for øvrig

 • Forbehold om at justeringer kan forekomme

 • ILU og NTNU byr på kaffe, lunsj og frukt/ kaker

 • Middag torsdag blir til selvkost

 • Sted: Campus Rotvoll

 • Lenke til påmelding: https://ntnusvt.wufoo.eu/forms/z1ih9g401ofn96r/

Torsdag

Campus Rotvoll, Aud. C221

10 år med NoReFo

Kl. 9.30 Styremøte/ formøte med valgkomiteen

Kl. 10.30 Kaffe/ kanelbolle

Velkommen til ILU NTNU/ v/ Instituttleder Torberg Falch

info v/ Oddrun

10.50 10 år med NoReFo

Tilbakeblikk (og vyer for framtiden), v/ Sidsel Lied og Elisabet Haakedal

11.10 Vyer for framtiden (NoReFo) – Oddrun Bråten/ Marie von der Lippe

Diskusjon

11.30 Forretningsmøte med valg

Dagsorden:

Forslag til endringer i valgordningen v/ Oddrun

 • Velges for 4 år, skifte ut halve etter 2 år.

 • Valgkomite sitter i 4 år.

 • Leder sitter i 4 år.

Valg v/ valgkomiteen: Kari Flornes og Halldis Breidlid.

Valg på nytt styre

Valg på ny valgkomite

Forefallende saker/ eventuelt

 • Forslag til endringer i måten vi arrangerer konferanser v/ Oddrun Bråten, NTNU

 • Rapport fra arbeidet i nasjonalt fagråd med nivå 1 og 2 journaler v/ Sissel Undheim, UiB

 • Orientering fra Prismet v/ redaktør Gunnfrid Ljones Øierud

 • Orientering om pågående prosjekter og aktuelle publikasjoner (alle)

 • Eventuelt

12.30 Lunsj

13.30 Utvikling av RLE i praksisfelleskap – et Trondheimsbasert prosjekt knyttet til Signposts

v/ Oddrun M. H. Bråten, Camilla S. Jørgensen, Jesper Aagaard Petersen, Lars Unstad, og Ola Erik Domaas, RLE seksjonen ved NTNU, og Ingvild Mestad, Nord Universitet.

Presentasjoner 20 min + 10 til respons/ diskusjon

Intro om prosjektet, Dag Husebøs «model» for prosjektet v/ Oddrun (jfr. NCRE) 5 min

13.35 Livssyn som del av religionsundervisningen v/ Oddrun M. H. Bråten

14.00 Ekskursjonsdidaktikk v/ Camilla S. Jørgensen

14.30 Religion som tema i naturfagundervisning v/ Jesper Aagaard Petersen

15.00 Om å skape en «forbikjøring» «creating a bypass» v/ Oddrun 10 min.

15.15 Respons/ diskusjon

15.30 Frukt/ kaffe

15.45 Andre forskningsprosjekter og publikasjoner

45 min inkl. diskusjon og pause

15.45 Øistein Lund Johannessen presenterer sitt doktorgradsprosjekt: «Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet.»  

16.30 Ny professor: Jon Magne Vestøl: «om sitt andre bein»

17.15 Dag Husebø: Presenterer REDI-prosjektet «Tros- og livssynsdialog i videregående skole».

19.30 Felles festmiddag (selvkost), feiring 10 år med NoReFo

Troll, https://www.trollrestaurant.no/

Fredag

Campus Rotvoll, Aud. B114

Ved et veiskille? 20 år med KRL/ RLE/ KRLE og RE og nye læreplaner på vei

9.00 Kaffe

9.15-10.15 Orientering om arbeidet med kjerneelementer for nye læreplaner

v/ Geir Skeie (leder arbeidet), og Trine Anker (med i arbeidet).

10.15 – 11.00 Diskusjon

11.00 Boller og kaffe

11.15 Religion i skolen

Ny bok, presentasjon v/ Marie von der Lippe og Sissel Undheim, UiB.

11.25 Oversiktsforskning

v/ Geir Skeie, Marie von der Lippe, Jon Magne Vestøl, Elisabet Haakedal, Oddrun M. H. Bråten, Lars Unstad og Camilla S. Jørgensen.

6 innlegg a 15-25 min. inkl. respons

12.40 Lunsj

13.30 Perspektiver på 20 år / Visjoner for fremtiden

Basert på innsendte abstrakts. 15 minutter per innlegg + 5-10 min til spørsmål/ kommentarer.

13.30 Professor Kåre Fuglseth, Nord Universitet

KRLE som danningsfag

14.00 Elisabet Haakedal, UiA.

Jesu lignelser i lærebøker og elevarbeider, 20 år etter KRL

14.30 Marie von der Lippe, UiB.

Kontroversielle spørsmål i religionsundervisningen

15.00 Jesper Aagaard Petersen, NTNU

Tittel: Religion og vitenskap i skolen: Eksemplet «Ingen liker å bli lurt»

15.30 Ole Andreas Kvamme, Teologisk Fakultet, UiO

Tittel: Etikkdidaktikk som del av religionsdidaktikken

16.00 Christian Stokke, Høgskolen i Sørøst-Norge

Visjon for fremtiden: en subjektiv vending i KRLE-faget

16.30 Takk for nå, evaluering, ris og ros.

17.00 Ettermøte for nytt og gammelt styre.