Årets konferanse

Tid og sted

Konferansen ble pga koronasituasjonen utsatt, foreløpig til våren 2021.

26. og 27. november 2020

Universitetet i Sør-øst Norge (USN), Grønland 58, 3045 Drammen

Såfremt ikke koroanreglene endrer seg, går den som planlagt med fysisk deltagelse.

Av innholdet så langt:

  • En sesjon om det nye kjerneelementet «Kunne ta andres perspektiv», med utgangspunkt i Levi Geir Eidhamars artikkel "Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt" (Prismet 1, 2019: DOI: https://doi.org/10.5617/pri.6855) Artikkelen presenteres av Eidhamar og kommenteres av Jon Magne Vestøl og Trine Anker.
  • Camilla Stabel Jørgensen vil presentere et nytt lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli som lanseres i høst.

Den som ønsker å bidra med noe, får respons på prosjekter, paper o.l., melder det til leder innen 1. september.

Mvh Svein Sando (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), leder Norefo