Styringsgruppen 2019-21

Styringsgruppen med leder velges for en 4-årsperiode med utskifting av halvparten hvert annet år. For perioden fra årsmøtet nov. 2019 til årsmøtet i 2021 utgjøres styringsgruppa av de nedenståedene:

SES 160806

Professor Svein Sando (DMMH) (Leder). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. 73805226

Ole Andreas Kvamme 

Førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme (UiO). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. 22844867

valgt 2019:

 

Førsteamanuensis Birgitte Lerheim (UiO, TF) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lf. 22850385 / 91795331

 

Førsteamanuensis Renate Banschbach Eggen (NTNU), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. 73596784

 

Vedtekter for

Norsk religionspedagogisk forskerforum

- NoReFo

Revidert på årsmøtet i NoReFo 28. november 2019.

§ 1. Formål

 • Øke forskningen og kompetansen innenfor fagområdet
 • Fremme nasjonalt samarbeid
 • Dele faglig innsikt, forskningserfaringer og forskningsresultater gjennom
  • møter og konferanser med forskningsfronten/egen forskning som tema
  • initiativ for å skaffe forskningsmidler til feltet
  • samarbeid med andre nasjonale og internasjonale fagmiljø med felles interesser
  • arbeid for økt publisering av religionspedagogisk forskning

§ 2. Religionspedagogikk

NoReFo definerer religionspedagogikk som et bredt tverrfaglig forskningsfelt der fokus er på problemstillinger om oppdragelse, læring, undervisning og danning i tilknytning til religion, verdier og livssyn. Problemstillingene kan både være empiriske og teoretiske og de kan dreie seg om sekulære og religiøse arenaer.

§ 3. Organisering, ledelse og årsmøte

Møtet som samler medlemmene er NoReFos øverste organ og vedtar retningslinjer for virksomheten og program for aktiviteten i det kommende året. [1]

På ett av de årlige møtene som samler medlemmene avholdes det årsmøte. Årsmøtet avholder valg etter vedtektene og kan endre vedtektene. Sakliste for årsmøtet meddeles medlemmene minst 14 dager på forhånd. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

Organisasjonen ledes av en styringsgruppe på fire personer. Leder og styringsgruppen velges for en periode på fire år. To av medlemmene er på valg hvert andre år. Valgkomite velges hvert fjerde år.

En viktig oppgave for styringsgruppen er å bidra til forberedelse og gjennomføring av et faglig program for NoReFos møter, samt å forberede og arrangere årsmøtet.

§ 4. Navn

Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo)

§ 5. Medlemskap

Medlemskap i NoReFo forutsetter deltagelse i forskning knyttet til organisasjonens formål og virke slik beskrevet i § 1 og 2.

Man blir medlem etter søknad som sendes leder. Styringsgruppen tar avgjørelser i søknader om medlemskap.

NoReFo har ingen kontingentordning. Styringsgruppen kan, etter forutgående varsel, slette personer fra medlemskapslisten etter minst fem år med passivitet.

Medlemmer forventes å dekke reise, opphold og mat på ordinære møter i forumet selv eller gjennom egen institusjon dersom ikke annet er avtalt. Det kan påløpe en deltakeravgift ved et arrangement for å dekke faktiske utgifter ved dette.

§ 6. Aktivitet

NoReFo møtes årlig eller halvårlig til faglig møte. Forslag om andre aktiviteter som er i pakt med NoReFos formål kan til enhver tid fremmes av medlemmene og vurderes deretter av leder og styringsgruppe som tar stilling til praktiske konsekvenser. Styringsgruppen kan invitere andre til faglige arrangementer enn de som er medlemmer.

 


[1] Setningen er overflødig og foreslås fjernet på årsmøtet i 2021.